Local time: 07:01 am

ul. Brzozowa 14, 84-360 Łeba

700 m od Jeziora Sarbsko...

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuję że :

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-092 przy ul. Mickiewicza 28/7.
  • Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej adres: Katowice 40-092 przy ul. Mickiewicza 28/7 lub za pośrednictwem adresu email zarzad@oswiata.slask.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją szkolenia oraz w celach archiwalnych i statystycznych Administratora.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będę podlegać zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.